Tai Chi Chuan

Tai chi chuan forme 16 Yang par Yannick Costanza 5e Duan assistant de Maître Yuan Hong Haï

Tai chi chuan forme 24 Yang par Yannick Costanza 5e Duan assistant de Maître Yuan Hong Haï

Tai chi chuan forme 8 Yang par Yannick Costanza 5e Duan assistant de Maître Yuan Hong Haï

Tai chi chuan forme 108 Yang par Maître Thierry Alibert 7e Duan